Skip to content

Drinkwater voorziening

  De uitdaging

  Een drinkwatermaatschappij uit Dresden maakt gebruik van microfiltratie voor de aanmaak van drinkwater uit de Elbe. De aanmaak van drinkwater dient in een uiterst betrouwbare omgeving te gebeuren. Bij de minste afwijking kan doorslag van bacterën optreden waardoor de drinkwaterproductie in gevaar komt.

  De oplossing

  Voor de opvolging vanop afstand, online alarmering en rapportering werd een beroep gedaan op Ikologik. De verschillende metingen worden uitgelezen door gebruik te maken van zogenaamde ‘analoge splitters’. Deze splitters splitsen het analoog signaal naar de cloud applicatie alsook naar het interne netwerk van de klant.

  Op basis van de gemeten waarde werden slimme procesanalyses toegevoegd zodoende de techniekers onmiddellijk gewaarschuwd worden via email of sms wanneer de installatie begint af te wijken van de te verwachten waarde.

  De voordelen

  Door de online opvolging van de membraanbehandelingsinstallatie hebben zowel de eindklant als het waterbehandelingsbedrijf ten allen tijde zicht op de procesdata. Waar ook ter wereld kan de service techieker snel zijn dashboard raadplegen en controleren of alles nog binnen de vastgestelde KPI’s valt. Op die manier wordt het servicemodel geoptimaliseerd en wordt er minder gedaan met meer mensen en wordt reistijd tot een minimum beperkt. Dit alles met een nog stabieler en betrouwbaarder proces.